wave5 fleet efficiency header

Jak dane wpływają na zarządzanie flotą ?

Opublikowano dnia 29 września 2022 - 9 minuty czytania

Obserwacja, zrozumienie, planowanie, optymalizacja działań transportowych, często w czasie rzeczywistym... Przez ostatnie dziesięć lat „big data” stopniowo stało się kluczowym sprzymierzeńcem właścicieli flot niezależnie od ilości pojazdów. Dzięki dalekosiężnej łączności można stale monitorować stan ciężarówek – czyli głównych ośrodków zysku firm transportowych – aby przewidzieć lub nawet zapobiec awariom. Jak oparte na danych narzędzia i usługi serwisu zapobiegawczego producentów pojazdów i opon mogą usprawnić wydajność Twojej floty?


wave5 fleet efficiency img1

Pierre Lussier MERCEDES-BENZ TRUCKS FRANCE i Xavier Marduel, ekspert Michelin ds. połączonej mobilności i flot

Przeczytaj nasz artykuł specjalny, zawierający: wywiad z Pierrem Lussier (1), dyrektorem łączności w Mercedes-Benz Trucks France, doświadczenia użytkownika Hervé’a Grosmaire’a (2), dyrektora Les Transports Chaplain, oraz objaśnienie Xaviera Marduel (3), eksperta Michelin ds. połączonej mobilności i flot.

DEFINICJA: BIG DATA

Termin ten oznacza ogromne zasoby danych cyfrowych wygenerowanych przez szeroką gamę źródeł w naszym codziennym życiu.
Często definiuje się je poprzez trzy słowa: Objętość, Prędkość i Różnorodność.
Zastosowane do pojazdów, dane mogą, na przykład, umożliwić menedżerom flot zbieranie informacji pomagających w niemal natychmiastowym podejmowaniu kluczowych decyzji z bezpośrednim wpływem na koszty i osiągi firmy.

„Dzięki danym firmy transportowe mają dostęp do ciągłego strumienia istotnych informacji na temat swoich flot. A to tylko początek!”

Pierre LUSSIER, Mercedes-Benz Trucks France

Pierre Lussier jest dyrektorem łączności w Mercedes-Benz Trucks France od 2013 roku. Odpowiada za promowanie połączonych usług MB Trucks firmom transportowym. Pierre pracuje dla Mercedes-Benz w różnych rolach już od ponad dwudziestu lat, w tym w obsłudze klienta we Francji, Niemczech i Stanach Zjednoczonych.

Czy możesz krótko przedstawić nam historię i podstawowe założenie MB Uptime?

Za MB Uptime stoi prosta obserwacja: uziemiony pojazd, to pojazd, który generuje koszty. Ciężarówki przynoszą zyski tylko wtedy, kiedy są w ruchu! Jako producent, jak moglibyśmy utrzymać ten kluczowy sprzęt dłużej na drodze? Innymi słowy, jak moglibyśmy ograniczyć skutki awarii na działalność transportową lub przynajmniej zmniejszyć czas przestojów do absolutnego minimum, aby ograniczyć koszty?

Projekt rozpoczął się we wczesnych latach 2000 usługami Fleetboard i Fleetboard Uptime, które podawały stan pojazdu w konkretnym punkcie w czasie. Wstępną wersję programu wydano razem z Actros 4 w 2011 roku. Wersja V1 oferowała tylko surowe dane, bez alarmów czy algorytmów. Podawała jedynie domyślny kod. Obecna, pełniejsza wersja pochodzi z roku 2017.

W pełni zautomatyzowana telediagnostyka może teraz ciągle monitorować stan systemów pojazdu w czasie rzeczywistym. W raptem kilka sekund dane pozyskane z kilkuset czujników umieszczonych na każdej ciężarówce podlegają interpretacji, rozpoznawane są stany krytyczne oraz sugerowane są działania poprzez powiadomienia w interfejsie klienta, jak również telefonicznie i mailowo do firmy transportowej i certyfikowanych mechaników Mercedes-Benz, wszystko za zgodą klienta.

Tak naprawdę byliśmy pierwszym producentem ciężarówek, który opracował system telematyczny w szerokim tego słowa znaczeniu: jako urządzenie z wieloma powiązanymi usługami.

wave5 fleet efficiency img2

Jak działa MB Uptime?

Wszystko oparte jest na inteligentnych połączeniach. MB Uptime rozpoczęło nową erą w wykorzystywaniu danych na rzecz firm transportowych, z rozległą analizą informacji, które zbieramy i przetwarzamy w czasie rzeczywistym. Z MB Uptime właściciele flot mają dostęp do 4 poziomów informacji.

1/ Podstawowe informacje w czasie rzeczywistym na temat pojazdów. Klient może przejrzeć swoją flotę w każdym momencie.

2/ Zarządzanie powiadomieniami w czasie rzeczywistym w odniesieniu do pojazdów. Zwykle jest to pomarańczowa kontrolka na tablicy rozdzielczej, która zapala się, ale nie wymaga zatrzymania pojazdu. Informacja jest przesyłana do portalu MB Uptime. Osoba kontaktowa przesyła informacje do kierowcy, który zazwyczaj może naprawić problem sam i uniknąć wizyty w warsztacie.

3/ Serwis prewencyjny i zarządzanie naprawami, odpowiadające zwykłemu serwisowi pojazdu na podstawie przebiegu. Warsztat Mercedes-Benz otrzymuje powiadomienie na 3 lub 4 dni przed standardową datą serwisu. Może wtedy proaktywnie skontaktować się z klientem, aby umówić się na prace i zaplanować je.

4/ Ostatni poziom informacji odpowiada prewencyjnemu serwisowi przed awariami. Ta funkcja jest najbardziej imponująca, ale też – na szczęście! – najrzadsza, a przesyła ona powiadomienia na 2 do 3 godzin przed zapaleniem się czerwonej kontrolki (sygnalizującej znaczną lub poważną awarię). Algorytmy predykcyjne wykazują, że pojazd dozna awarii, która go unieruchomi, oraz organizują wizytę w warsztacie. Certyfikowany warsztat zostaje powiadomiony, aby mógł jak najbardziej ograniczyć skutki awarii na działalność firmy transportowej, czy to poprzez natychmiastowe zamówienie i wymianę zużytych części, czy przez znalezienie rozwiązania, które dostarczy towary do celu na czas.

Zbieranie danych oferuje szeroki zakres korzyści dla firm transportowych, dając im dostęp do ciągłego źródła istotnych informacji na temat ich flot. A to tylko początek!

„Uziemiony pojazd, to pojazd, który generuje koszty! Analiza danych może temu zapobiec.”

Pierre LUSSIER, Mercedes-Benz Trucks France

Czy możesz podzielić się przykładem sytuacji, w której system zapobiegł przestojowi albo przynajmniej go zoptymalizował?

W piątek 22 marca 2019 roku o godzinie 19:41 MB Uptime wykryło początek przecieku w układzie wysokociśnieniowym ciężarówki Actros 1845 LS będącej częścią zakontraktowanej floty. W tamtym momencie nie zapaliły się żadne lampki ostrzegawcze, a kierowca zapewne nie zauważył niczego nietypowego.

8 minut później, o 19:49, platforma skontaktowała się z klientem, aby ocenić, jak pilna może być awaria. Tego samego dnia o 20:15 warsztat ustalił inne konieczne naprawy i zamówił potrzebne części.

Ciężarówka zakończyła swój kurs i znalazła się w warsztacie o 9:57 w poniedziałek 25 marca. Do klienta wróciła o 14:30. Warsztat wymienił wtryskiwacz, czujnik poziomu paliwa i filtr powietrza.

Warto pamiętać, że serwis pracuje 24/7 w całej Europie. Naprawy nie kończą się na granicy!

Jak dane pomagają firmie Mercedes-Benz tworzyć oferty przyszłości?

Dane staną się dobrem wspólnym. Największym wyzwaniem jest przygotowanie naszych certyfikowanych dystrybutorów i mechaników do obsługi danych. Celem jest sprawić, aby „dane przemówiły” i interpretować ich „mowę”. Przetwarzanie danych powinno pozwolić nam zrozumieć sposób użytkowania, identyfikować potrzeby, odpowiadać na pytania oraz tworzyć nowe usługi z wyprzedzeniem powstania zapotrzebowania.

Pierwszy, który stworzy ukierunkowane na klienta przetwarzanie danych, czyli sposoby interpretacji danych, które dokładnie zaspokajają zidentyfikowane potrzeby klienta, zwycięży.

Wprowadzenie danych do kontekstu oraz ich przetworzenie na powiadomienia i zalecenia jest jednym z kluczy do mobilności przyszłości. Stanowi to też niesamowite narzędzie do lepszego zarządzania stosunkami z klientami. Uda nam się osiągnąć nieporównywalną jakość usług. Możliwości są nieskończone. Będziemy w stanie rozpoznać powtarzające się awarie i wczesne sygnały ostrzegawcze, co pozwoli nam wprowadzić zmiany od razu w naszych fabrykach dla poprawy niezawodności. Będziemy też w stanie oferować pojazdy robione niemal na zamówienie, które pomogą właścicielom flot poradzić sobie z wyzwaniami związanymi ze zrównoważonym rozwojem i obniżeniem kosztów!

MB UPTIME W LICZBACH

· Na każdym pojeździe ciągle monitoruje się 1500 wskaźników.
· Obecnie około 150 czujników na ciężarówce Actros.
· Jeden dzień przestoju odpowiada szacowanym stratom w dochodzie na poziomie 700 do 800 EUR.
· Z MB Uptime średnia przerwa między serwisami dla ciężarówki Actros rośnie ze 120.000 km do 150.000 km – wzrost o 25% dzięki monitoringowi.
· Oszczędności: do 2500 EUR na samych kosztach serwisu przez 5 lat i 600.000 pokonanych km (głównie dzięki mniejszej częstotliwości wymiany oleju i filtra cząstek stałych), bez uwzględnienia zwiększonej dostępności pojazdu.
· Cena: 22 EUR na miesiąc (254 EUR/rok) na pojazd bez umowy na serwis (Francja i reszta Europy).
12 EUR na miesiąc (144 EUR/rok) na pojazd w ramach pełnej umowy na serwis (Francja i reszta Europy).
· Współczynnik penetracji rynku MB Uptime: 25% we Francji, 50% w Niemczech i jeszcze wyższe w krajach takich, jak Litwa, które opierają się na długodystansowym transporcie międzynarodowym.


quotation right white

RÓŻNICA

Serwis prewencyjny i predykcyjny: znalezienie właściwej równowagi to klucz do uniknięcia niepotrzebnych przestojów!

Serwis predykcyjny
Serwis predykcyjny polega na przewidywaniu. Oznacza on monitorowanie tendencji i przewidywanie potencjalnych awarii systemu, aby im zapobiec.

Serwis prewencyjny
Jak głosi stare przysłowie: „lepiej zapobiegać, niż leczyć”. Serwis prewencyjny oznacza wymianę, regulację lub regenerację całej części sprzętu, zanim jej awaria spowoduje reakcję łańcuchową. W praktyce oznacza to serwisowanie pojazdu, aby zapobiec jego całkowitej awarii.


DOŚWIADCZENIA UŻYTKOWNIKA

„Z MB Uptime możemy zobaczyć dokładny koszt ciężarówki przez cały cykl jej życia.”

Hervé GROSMAIRE, użytkownik MB UPTIME

Hervé Grosmaire jest szefem Les Transports Chaplain, części rodzinnej grupy Chaplain, specjalizującej się w eksploatacji kruszyw, robotach ziemnych i produktach betonowych. Założona w 1974 roku przez Maca Chaplaina grupa ma swoją siedzibę w Aube we wschodniej Francji. Ta firma transportowa posiada obecnie 60 pojazdów (45 ciągników siodłowych i 15 ciężarówek). Dwie trzecie z nich są marki Mercedes-Benz, a jedna trzecia DAF.

„Nasz pierwszy kontrakt na MB Uptime podpisaliśmy w 2017 roku. Od tego czasu wszystkie nasze ciężarówki są objęte umowami serwisowymi producenta. Serwis pozwala nam lepiej kontrolować koszty. Z MB Uptime mogę zobaczyć dokładny koszt ciężarówki przez cały cykl jej życia. Pozwoliło nam to obniżyć koszty o 3% rocznie od 2017 roku!

Z początku kierowcy mieli pewne problemy z nowym systemem. Do 2017 roku mieliśmy własny warsztat, który zajmował się serwisem. Teraz na serwisowanie muszą jeździć do warsztatu Mercedes-Benz w Troyes, około pół godziny od naszej bazy. Przyzwyczajenie to trzeba sobie było wypracować, tak samo jak regularne sprawdzanie maili i portalu MB Uptime, ale z czasem stało się to całkowicie automatyczne. Delegowałem do tego projektu mojego menedżera operacyjnego.

Oprócz zarządzania flotą i zapobiegania awariom kolejną funkcją MB Uptime jest możliwość sparowania z usługami Fleetboard, aby pozyskać dane z tachografu oraz mapy kierowców. Oszczędza to kierowcom mnóstwo czasu, bo dzięki temu nie muszą już chodzić do biura.

Patrząc w przyszłość, interesuje mnie stosowanie danych do utrzymania zgodności działalności.”

INNOWACJE, KTÓRE WARTO ŚLEDZIĆ: 2 technologie dla łatwiejszego serwisowania opon

Objaśnienie Xaviera Marduel, eksperta Michelin ds. połączonej mobilności i flot.


arrow highlight yellow

Technologia RFID

> Co?
RFID (Radio Frequency IDentification) lub system identyfikacji radiowej to technologia pozwalająca zachowywać i pozyskiwać dane zdalnie za pomocą chipów i tagów z numerem elektronicznym, którego nie da się podrobić. Firma Michelin była jednym z pierwszych producentów opon, który zastosował tę technologię.

> Jak?
Michelin wprowadza tagi RFID do 100% opon Michelin do samochodów ciężarowych w Europie. Unikalny numer ID wytwarzany przez technologię RFID poprawia identyfikowalność, wydajność i bezpieczeństwo przez cały cykl życia opony.

> Dla kogo?
Wszystkich flot transportowych, aby zoptymalizować zarządzanie ich serwisem poprzez uproszczenie każdego działania dzięki coraz bardziej zautomatyzowanemu monitoringowi zadań takich, jak wprowadzenie do zapasów, montaż, weryfikacja pozycji, konfiguracja nowego pojazdu, rotacja, montaż felg, bieżnikowanie i inwentaryzacja.

> Korzyść
Ogólna poprawa prowadzenia działalności, szczególnie jakości inwentarza. Zmniejszone ryzyko błędów i oszczędność czasu operatora floty.

Technologia RFID eliminuje problemy z odczytem numerów seryjnych opon. Używając konkretnego przykładu bieżnikowania, technologia RFID gwarantuje identyfikowalność i wydajność podczas procesu bieżnikowania dzięki łatwiejszej, bardziej wiarygodnej identyfikacji i weryfikacji karkasu.arrow highlight yellow

QuickScan: autorska technologia Michelin

> Co?
Technologia do automatycznej diagnostyki stanu Twoich opon. Szybko i łatwo instaluje się ją w bazie floty. Instalacja zajmuje jedynie pół dnia i nie wymaga długiego przestoju w pracy bazy floty lub nowego sprzętu elektrycznego.

> Jak?
Kiedy pojazd przejeżdża przez skaner zainstalowany na ziemi, zostaje zidentyfikowany przez małą tabliczkę zamocowaną na jego nadwoziu. Skaner magnetyczny mierzy zużycie opon.
Zebrane dane są następnie przesyłane do umieszczonego w pobliżu odbiornika, który wysyła je do chmury, gdzie podlegają przetwarzaniu za pomocą algorytmów opracowanych przez Michelin.

> Dla kogo?
System ten działa ze wszystkimi samochodami ciężarowymi (ciągniki, naczepy, pojazdy jednoczłonowe), autobusami i autokarami oraz ze wszystkimi markami opon i w każdej pogodzie, nawet w śniegu, deszczu i błocie.

> Korzyść
Michelin QuickScan analizuje dane i przesyła powiadomienia SMSowe i mailowe, zależnie od wybranej oferty, aby poinformować klienta o wszelkich wymaganych pilnych czynnościach serwisowych. Wysyłane są również raporty z podsumowaniami, które zalecają podjęcie działań, aby pomóc klientowi zaplanować prace serwisowe.


„Przetwarzanie danych stanowi oczywistą korzyść dla właścicieli flot. Opracowując te nowe technologie, zauważamy też postępującą «grywalizację» pracy, która sprawia, że personelowi pracuje się z oponami przyjemniej oraz dodaje ich zadaniom atrakcyjny element innowacji.”

Xavier Marduel, Michelin


ŹRÓDŁA

(1) Wywiad z Pierrem Lussierem z 15 marca 2022 roku
(2) Wywiad z Hervém Grosmairem z 26 kwietnia 2022 roku
(3) Wywiad z Xavierem Marduelem z 15 kwietnia 2022 roku

Korzystasz z nieaktualnej wersji przeglądarki.

Nie wspieramy już tej wersji przeglądarki. Oznacza to, że niektóre funkcjonalności strony mogą nie działać poprawnie.

Zaktualizuj swoją przeglądarkę do nowszej wersji lub otwórz stronę korzystając z innej przeglądarki.

Firefox 78+
Edge 18+
Chrome 72+
Safari 12+
Opera 71+