Zapytania mogą dotyczyć tylko Polski

common.error.invalidField:This field is invalid
common.error.invalidField:This field is invalid
common.error.invalidField:This field is invalid
0/6
common.error.invalidField:This field is invalid
1 - 20 21 - 99 + 100
common.error.invalidField:This field is invalid

Pola oznaczone gwiazdką (*) są obowiązkowe

common.error.invalidField:This field is invalid
common.error.invalidField:This field is invalid
common.error.invalidField:This field is invalid
common.error.invalidField:This field is invalid
Użytkownikiem opon Dilerem opon
common.error.invalidField:This field is invalid
common.error.invalidField:This field is invalid

Michelin Polska sp. z o.o. z siedzibą w Olsztynie, ul. Leonharda 9, 10-454 Olsztyn („Michelin” lub „Administrator”), jako administrator danych, przetwarza dane osobowe użytkownika w celu obsługi oferty handlowej oraz realizacji jego wniosku o umożliwienie kontaktu ze specjalistą Michelin lub wyselekcjonowanym Dealerem współpracującym z Michelin. Podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes administratora danych (art. 6 ust.1 lit. f) RODO). Przetwarzane dane są niezbędne do realizacji celów Administratora w postaci obsługi oferty handlowej, badania rynku, prowadzenia innych badań analitycznych związanych z działalnością gospodarczą Administratora jak i do celów marketingu bezpośredniego i są wykorzystywane przez odpowiednie działy Michelin oraz mogą być udostępniane na podstawie uzasadnionego interesu administratora: a) wyselekcjonowanym Dealerom współpracujących z Michelin; za wyselekcjonowanego Dealera należy uznać każdego przedsiębiorcę stale współpracującego z Michelin w zakresie dalszej sprzedaży opon, przy czym dane użytkownika mogą zostać udostępnione jedynie w przypadku wyrażenia przez użytkownika chęci kontaktu oraz jedynie Dealerom będącym w obszarze geograficznym użytkownika b) oraz w razie potrzeby podwykonawcom lub usługodawcom Michelin, z których niektórzy mogą znajdować się poza UE, w szczególności agencji, która będzie prowadziła w imieniu Michelin badanie satysfakcji użytkownika z procesu obsługi oferty handlowej. Ponadto odbiorcą Państwa danych osobowych mogą być inne spółki Grupy Michelin, w szczególności: Michelin Ceska Republika s.r.o., Michelin Slovensko s.r.o., Michelin Padangos UAB, Michelin Rehvide OU, Euromaster Ceska Republika s.r.o., Euromaster Polska Sp. z o.o., Michelin Romania SA, Manufacture Française des Pneumatiques Michelin. Dane są przechowywane przez okres trzech lat od chwili zakończenia akcji marketingowych, z zastrzeżeniem że okres ten może zostać wydłużony jeśli będzie to wymagane obowiązującym prawem, chyba że użytkownik wcześniej wniesie sprzeciw wobec przetwarzania jego danych osobowych. Użytkownikowi przysługuje prawo do: a) dostępu do danych, b) żądania sprostowania danych, c) usunięcia, ograniczenia lub przetwarzania danych d) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych e) prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od Administratora danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Osoba może przesłać te dane innemu administratorowi danych. Z Administratorem można skontaktować się poprzez: Dział Handlowy Michelin, ul. Domaniewska 28, 02-672 Warszawa lub mailowo na adres: Kontakt_IODO@michelin.com w przypadku wszelkich wniosków o skorzystanie z praw dotyczących przetwarzania danych. Jeśli użytkownik uzna, że jego prawa nie są przestrzegane, może złożyć skargę do krajowego organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych. Organem właściwym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. którego dane kontaktowe są dostępne pod adresem: https://uodo.gov.pl/. Źródłem pochodzenia danych osobowych będą informacje ujawnione przez użytkownika.

Pola oznaczone gwiazdką (*) są obowiązkowe

Korzystasz z nieaktualnej wersji przeglądarki.

Nie wspieramy już tej wersji przeglądarki. Oznacza to, że niektóre funkcjonalności strony mogą nie działać poprawnie.

Zaktualizuj swoją przeglądarkę do nowszej wersji lub otwórz stronę korzystając z innej przeglądarki.

Firefox 78+
Edge 18+
Chrome 72+
Safari 12+
Opera 71+