Law balance on a book

image local regulation

Law balance on a book

Przepisy obowiązujące w Polsce

Montaż nowych opon w pojazdach ciężarowych i autobusach

Michelin zaleca montaż opon o identycznej rzeźbie bieżnika na jednej osi. Jeżeli nie jest to możliwe, Michelin zaleca stosowanie opon bliźniaczych tego samego typu.
Zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (tekst jednolity z dnia 27 października 2016 r. (Dz.U. z 2016 r. poz. 2022) niedozwolony jest montraż na jednej osi opon w różnym rozmiarze i o różnej budowie. Montaż opon o różnych rzeźbach bieżnika jest dozwolony pod warunkiem, że opony:

 • są tej samej marki
 • mają ten sam rozmiar
 • mają taką samą konstrukcję (radialne lub diagonalne)
 • należą do tej samej kategorii (opony drogowe, opony specjalne, opony śniegowe z oznaczeniem M+S)
 • posiadają ten sam numer homologacji
 • mają identyczny indeks nośności
 • mają identyczny indeks prędkości

Należy zapoznać się z przepisami danego kraju w celu odpowiedniej adaptacji.

Montaż opon z pogłębionym bieżnikiem

Przepisy dopuszczają montaż opon pogłębianych na wszystkich osiach pojazdów użytkowych, włącznie z pojazdami do przewozu osób lub materiałów niebezpiecznych, pod warunkiem spełnienia pewnych innych kryteriów w odniesieniu do rozmiarów opony, wzoru i sposobu pogłębiania.

dopuszczalny montaż pogłębionych opon ciężarowych

Montaż opon bieżnikowanych

Opony bieżnikowane w technologii MICHELIN Remix są projektowane i produkowane z przeznaczeniem do montażu na osi napędowej i wleczonej.
Michelin odradza montaż opon bieżnikowanych MICHELIN Remix na pierwszych osiach prowadzących pojazdów silnikowych. Dotyczy to również opon o rzeźbie bieżnika Z.
Opony bieżnikowane można montować na drugiej przedniej osi ciężarówek w konfiguracji 8x4.


Jednolity montaż opon bieżnikowanych na jednej osi

Opony bieżnikowane zamontowane w pojeździe muszą być identyczne w zakresie:

 • marki opon bieżnikowanych
 • rozmiaru
 • budowy
 • indeks prędkości i nośności
 • typu użytkowania

ZABRONIA SIĘ montażu opon bieżnikowanych różnych marek na jednej osi, bez względu na markę karkasu.

DOPUSZCZALNY jest montaż opon bieżnikowanych tej samej marki, bez względu na markę karkasu.

dopuszczalny montaż cieżnikowanych opon ciężarowych

Montaż mieszany (opona nowa i bieżnikowana) na jednej osi

Montaż MIESZANY odpowiednich opon na jednej osi jest możliwy wyłącznie, jeżeli:
Opona bieżnikowana i nowa są tej samej marki.
Karkasy opony nowej i bieżnikowanej są tej samej marki
Charakterystyka techniczna opony nowej i bieżnikowanej, które są zamontowane na jednej osi, jest taka sama pod względem:

 • marki karkasu i opon bieżnikowanych
 • rozmiaru
 • budowy (radialne lub diagonalne)
 • indeksu prędkości i nośności
 • typu użytkowania (drogowe, pozadrogowe, śniegowe z oznaczeniem M+S)

dopuszczalna różnica głębokości opon ciężarowych na jednej osi

Głębokość bieżnika na tej samej osi

Maksymalna różnica głębokości głównego rowka bieżnika opon na tym samym etapie życia (pogłębiania/niepogłębiana) zamontowanych na tej samej osi nie może przekroczyć 5 mm.

Trwałość ogumienia

Opona jest produktem składającym się z różnych materiałów i komponentów gumowych, których właściwości zapewniają właściwe użytkowanie. Właściwości opony zmieniają się z upływem czasu. Stopień i szybkość zużycia zależą od warunków przechowywania (temperatury, wilgotności powietrza, ułożenia opon itd.) oraz warunków użytkowania (obciążenia, prędkości, ciśnienia, uszkodzeń itd.), które mają wpływ na opony przez cały okres użytkowania.
Współistnienie tak wielu czynników uniemożliwia precyzyjne określenie trwałości opon. Dlatego Michelin zachęca kierowców do regularnego poddawania ich kontroli przeprowadzonej przez osobę zajmującą się zawodowo ogumieniem, która oceni, czy opony nadają się do dalszego użytkowania.
Opony użytkowane od co najmniej 5 lat powinny być sprawdzane przynamniej raz w roku, tak samo jak opony będące 8 lat po dacie produkcji.
Po upływie jednego z tych okresów, oprócz regularnych kontroli wzrokowych i sprawdzania ciśnienia w oponach, zaleca się przeprowadzenie corocznej kontroli przez specjalistę zajmującego się ogumieniem.
Nie zaleca się eksploatacji opon starszych niż 10 lat na osiach prowadzących samochodów ciężarowych i autobusów.
Montaż takich opon zaleca się na osiach wleczonych.

Nieprzestrzeganie tych zaleceń może prowadzić do pogorszenia osiągów pojazdu, problemów z prowadzeniem i/lub nieprawidłowego zachowania opony stanowiącego zagrożenie dla bezpieczeństwa kierowcy, pasażerow i osób trzecich. Michelin nie ponosi żadnej odpowiedzialności za ewentualne szkody powstałe na skutek niestosowania się do powyższych zaleceń i/lub stosowania się do nich w niewłaściwy sposób.

Zużycie opon

Zgodnie z prawem obowiązującym w Polsce głębokość rowków rzeźby bieżnika używanej opony musi mieć na całym obwodzie i całej szerokości bieżnika co najmniej 1,6 mm. Ponadto:

 • oryginalna rzeźba bieżnika musi być widoczna na co najmniej 3/4 szerokości bieżnika w jego pozostałej części
 • wzmocnienia tekstylne nie mogą być widoczne na powierzchni i dnie rowków bieżnika
 • na bokach opon nie mogą być widoczne głębokie rozdarcia gumy

Jeżeli zużycie bieżnika osiągnęło dopuszczalny poziom, oponę należy zdjąć i wymienić. W przypadku stwierdzenia nietypowego zużycia lub różnic w szybkości zużycia opon na jednej osi należy skonsultować się ze specjalistą.

minimalna dopuszczalna głębokość bieżnika opon ciężarowych w krajach europejskich

Naprawa opon

Siły działające na oponę (np. naprężenia i odkształcenia) mogą prowadzić do różnego typu uszkodzeń struktur opony.
Ignorowanie jakichkolwiek uszkodzeń ogumienia jest wysoce niebezpieczne. Opony marki MICHELIN z reguły można naprawiać przy spełnieniu pewnych warunków.

Nie wszystkie uszkodzenia nadają się do naprawy. Naprawę opon należy powierzyć wykwalifikowanym specjalistom.
Serwis naprawiający opony zawsze ponosi wyłączną odpowiedzialność za dokładność i jakość naprawy opon. Przed naprawą należy zdemontować oponę, a specjalista powinien dokonać jej szczegółowych oględzin.

Oznaczenia opon zimowych

Logo badge 3pmsf full Help and Advice


3PMSF – 3 szczyty górskie i płatek śniegu

Symbol znajduje się na oponach zimowych, które zostały zaprojektowane tak, by zapewnić odpowiednią przyczepność i mobilność podczas jazdy w warunkach zimowych.
Oznaczenie 3PMSF jest przyznawane na podstawie wyników homologacyjnych testów przyczepności w warunkach zimowych, realizowanych zgodnie z europejskim regulaminem nr 117 EKG ONZ, podczas których mierzy się trakcję podczas przyspieszania nowych opon ciężarowych na ubitym śniegu. Oznaczenie zimowe, umieszczane na boku opony, otrzymują wyłącznie opony, które osiągną odpowiedni wynik w testach. Wszystkie opony z oznaczeniem 3PMSF posiadają również oznaczenie M+S.

Logo badge m s full Help and Advice


M+S – błoto i śnieg

Oznaczenie M+S podaje sam producent na podstawie własnych kryteriów, których nie określają żadne przepisy homologacyjne.
Oznaczenie M+S jest obecnie jedynym uniwersalnym oznaczeniem identyfikującym opony do użytku w warunkach zimowych (regulaminy nr 54 i 117 EKG ONZ).

Aby mieć pewność, że opony są najlepiej dostosowane do planowanego sposobu eksploatacji, zalecamy sprawdzanie, czy na bokach opon znajdują się oznaczenia M+S i/lub 3PMSF. Te informacje znajdują się także na kartach produktowych opon MICHELIN i na naszej stronie internetowej.

Korzystasz z nieaktualnej wersji przeglądarki.

Nie wspieramy już tej wersji przeglądarki. Oznacza to, że niektóre funkcjonalności strony mogą nie działać poprawnie.

Zaktualizuj swoją przeglądarkę do nowszej wersji lub otwórz stronę korzystając z innej przeglądarki.

Firefox 78+
Edge 18+
Chrome 72+
Safari 12+
Opera 71+