Zoom sur les roues d'un camion équipé en pneus Michelin

Background image operating advice Help and Advice

Zoom sur les roues d'un camion équipé en pneus Michelin

Porady eksploatacyjne

PODSTAWOWE INFORMACJE NA TEMAT MONTAŻU OPON CIĘŻAROWYCH I AUTOBUSOWYCH

Przed przystąpieniem do montażu opon należy sprawdzić ich dopasowanie do felg i pojazdu.
Prawidłowy montaż, wykonany zgodnie z zalecanymi procedurami i uwzględniający obowiązujące przepisy w zakresie BHP, stanowi gwarancję bezpieczeństwa pracowników serwisu, ochrony używanych materiałów oraz maksymalnego wykorzystania potencjału opon.


A. Zasady ogólne

 • Operatorzy montujący opony muszą mieć zawsze na sobie odpowiednią odzież ochronną (słuchawki ochronne, rękawice, obuwie ochronne itp.).
 • Operatorzy muszą być odpowiednio przeszkoleni do wykonywanej pracy i używać odpowiedniego sprzętu i narzędzi.
 • Pojazd musi być unieruchomiony i stabilny (zaciągnięty hamulec ręczny, kliny, podpory itd.), a jego silnik wyłączony.

B. Środki ostrożności podczas montażu opon

Należy upewnić się, czy elementy obręczy są czyste i w dobrym stanie.

 • Sprawdzić czy dana opona pasuje do felgi, pojazdu i warunków użytkowania.
 • Należy zawsze zwracać uwagę na oznaczenie pozycji, na której dana opona może być zamontowana, kierunek toczenia opony oraz inne zalecenia znajdujące się na boku opony.
 • Sprawdzić, czy wnętrze opony jest czyste, suche i czy nie znajdują się w nim ciała obce. Jeżeli opona była już użytkowana, należy dokładnie sprawdzić, czy wnętrze opony nie nosi śladów jazdy z zaniżonym ciśnieniem (np. tzw. marmurka lub przemieszczenia elementów składowych opony).
 • Opona bezdętkowa: założyć nowy pierścień uszczelniający. Opona z dętką: zamontować nową dętkę z nowym ochraniaczem.
 • Podczas pompowania należy upewnić się, czy opona jest prawidłowo wycentrowana na obręczy.
 • Opony należy zawsze pompować z zachowaniem zasad bezpieczeństwa i optymalnego ciśnienia. Przed rozpoczęciem pompowania należy się upewnić, czy wszystkie części koła znajdują się na właściwym miejscu. Ze względów bezpieczeństwa podczas pompowania operator musi ustawić się na przedłużeniu bieżnika opony. Przez cały czas pompowania operator powinien znajdować się co najmniej 3 metry od koła na przedłużeniu bieżnika. W miarę możliwości należy zawsze korzystać z klatki do pompowania.
 • Wszystkie środki ostrożności należy stosować w przypadku opon nowych i używanych na pojeździe.
 • Aby uniknąć ryzyka uszkodzenia zaworu przez przedmiot zakleszczony między zaciskami hamulca a kołem, w pojazdach wyposażonych w hamulce tarczowe zalecamy montaż opon na felgach z tzw. bezpiecznymi zaworami.
 • Nieprawidłowy montaż opon i kół może prowadzić do uszkodzenia opon i pojazdu lub stanowić zagrożenie dla zdrowia i życia ludzi (poważne lub śmiertelne uszkodzenia ciała).


C. Sprawdzanie zaworów

Z uwagi na to, że uszczelki zaworów starzeją się i zmieniają swe właściwości wskutek działania wysokiej temperatury, uszczelki i przedłużki zaworów należy wymieniać przy każdej wymianie ogumienia.
Kapturek zaworu musi pozostawać w idealnym stanie, ponieważ jest niezbędnym elementem gwarantującym szczelność opony.

zawory opon ciężarowych

Schemat uszczelnienia przy montażu bliźniaczym. W montażu bliźniaczym zawory należy ustawiać obok siebie.


NAJLEPSZE PRAKTYKI PRZY POMPOWANIU OPON

Tę czynność powinny wykonywać odpowiedniowykwalifikowane osoby przy użyciu odpowiedniego sprzętu. Nieprawidłowy montaż może spowodować uszkodzenie opony (niewidoczne przy montażu), dętki lub obręczy.


Ciśnienie mierzone w zimnej oponie musi być dobrane do obciążenia, prędkości i warunków użytkowania pojazdu.

Michelin zaleca pompowanie opon w klatce bezpieczeństwa.

Opony należy pompować dwuetapowo:

Etap 1:
• wstępne napompowanie opony do wartości 1,5 bara (21,7 psi)
• dokładne sprawdzenie ogólnego stanu opony

Etap 2:
• napompowanie opony do wymaganej wartości ciśnienia
• podczas pompowania opona musi być ustawiona pionowo w klatce bezpieczeństwa lub w odpowiednio przygotowanym do tego celu miejscu bądź wydzielonej przestrzeni.

Przez cały czas pompowania operator powinien znajdować się na przedłużeniu bieżnika.

Przez cały czas pompowania operator powinien znajdować się co najmniej 3 metry od koła na przedłużeniu bieżnika.

Edito la juste pression photo principale Help and Advice

Stand in line with the tread band and at least 3 metres away during inflation.

WYWAŻANIE KÓŁ

Należy upewnić się, że opony są prawidłowo wyważone, ponieważ prawidłowe wyważenie:

• maksymalizuje przebieg opon
• chroni części mechaniczne przed przedwczesnym zużyciem
• zapewnia komfort jazdy

Jeśli wymagane jest wyważenie, Michelin zaleca wyważanie dynamiczne z użyciem ciężarków do wyważania nabijanych lub przyklejanych do obręczy.

MONTAŻ KÓŁ W POJEŹDZIE

Po montażu koła na pojeździe należy dokręcić nakrętki koła za pomocą skalibrowanego klucza dynamometrycznego do momentu dokręcania określonego przez producenta pojazdu. Prawidłowe dokręcanie kół jest gwarancją bezpieczeństwa pojazdu i użytkownika.

A. Stan kół:

 • Należy regularnie kontrolować stan kół. Pękniętą felgę lub obręcz należy wymienić.
 • Niewskazane jest używanie spawanych kół i obręczy.
 • Jeśli spawanie obręczy jest nieuniknione, należy zdjąć oponę z obręczy. Niezastosowanie się do tego zalecenia grozi wystrzałem opony.
 • Oponę można ponownie zamontować po ostygnięciu wszystkich części koła do temperatury otoczenia.
 • Przed przystąpieniem do spawania podwozia pojazdu należy zdemontować koła.
 • Przed demontażem kół z pojazdu zaleca się spuszczenie powietrza z opon.


B. Przed montażem kół / dokręcaniem śrub należy:

1. Wyczyścić:

 • powierzchnie oporowe i styczne piasty koła i obręczy
 • śruby i nakrętki mocujące

2. Sprawdzić:

 • stan otworów mocujących (odkształcenia, pęknięcia itp.)
 • stan śrub mocujących (odkształcenia, stan gwintów itp.).
 • stan nakrętek (odkształcenia, stan gwintów itp.).
 • obecność korozji i zanieczyszczeń - w razie potrzeby usunąć je drucianą szczotką
 • powierzchnie metalowe pod kątem nierówności - w razie konieczności usunąć je

3. Przesmarować:

 • gwinty śrub mocujących i nakrętek kół kroplą oleju
 • nie wolno smarować powierzchni nakrętek lub podkładek

4. Prawidłowy moment dokręcania:

 • Używać skalibrowanych narzędzi.
 • Ustawić odpowiednią wartość momentu dokręcania za pomocą klucza dynamometrycznego, uwzględniając przy tym wartość określoną przez producenta pojazdu.
 • Śruby dokręca się, zależnie od ich liczby, w dokładnie ustalonej kolejności, zgodnie z poniższą ilustracją. Dokręcanie śrub na krzyż zapewnia dokładne i równomierne przyleganie powierzchni oporowych kół i piast.
 • Dokręcanie śrub skalibrowanym kluczem dynamometrycznym z odpowiednim momentem ułatwia późniejszy demontaż koła w przypadku przebicia opony, nie deformuje śrub mocujących i gwarantuje bezpieczeństwo.

Zbyt mocne dokręcenie jest tak samo niewskazane jak dokręcenie zbyt lekkie i może prowadzić do:

 • deformacji i/lub pęknięcia śrub mocujących
 • odkształcenia gwintów nakrętek kół, co może prowadzić nawet do poluzowania się koła podczas jazdy
 • deformacji bębna hamulcowego itp.

Po ok. 30 minutach lub po przejechaniu 50–100 km należy ponownie sprawdzić dokręcenie śrub kluczem dynamometrycznym. Nie należy luzować nakrętek przed ich dokręceniem – wystarczy sprawdzić kluczem dynamometrycznym, czy są dokręcone.

Picto Schema maintenance clamp Help and Advice

KONSERWACJA OGUMIENIA

Należy regularnie sprawdzać stan opon. Przed inspekcją należy zgasić silnik i unieruchomić pojazd.


A. Kontrola opon

Należy regularnie sprawdzać stan opon. Przed inspekcją należy zgasić silnik i unieruchomić pojazd.

B. Konserwacja opon

 • Opony w pojeździe należy regularnie sprawdzać, zwracając szczególną uwagę na:
  • wszelkie oznaki nienormalnego zużycia bieżnika, przecięcia, odkształcenia i obecność ciał obcych w bieżniku (kamieni, śrub, gwoździ itp.)
  • przecięcia i uszkodzenia boków opon spowodowane uderzeniem (o krawędzie dziury w jezdni, krawężniki itp.), otarcia o przeszkody i deformacje
 • Należy zwrócić uwagę na wszelkie problemy związane z kierowaniem pojazdem, takie jak wibracje kierownicy, ściąganie pojazdu itp.
 • W przypadku utraty ciśnienia, należy jak najszybciej zatrzymać pojazd, ponieważ jazda ze zbyt niskim ciśnieniem powoduje degradację termiczną elementów opony.
 • Oponę należy zdjąć z obręczy i ustalić przyczynę utraty ciśnienia.
 • Wszelkie uszkodzenia ogumienia muszą być zbadane przez specjalistę od opon, który będzie w stanie stwierdzić, czy naprawa jest konieczna lub możliwa.
 • Naprawy należy zlecać specjalistom, którzy są w stanie udzielić na nie gwarancji.
 • Przed każdą naprawą należy sprawdzić wnętrze opony pod kątem ewentualnych zmian starzeniowych lub uszkodzeń.

B. Kontrola opon i zalecenia

Picto truck axles Help and Advice

Osie od lewej do prawej: prowadząca (F), napędowa (D), wleczona (T)

1. Zużycie opon na OSI PROWADZĄCEJ pojazdu silnikowego

Zasady ogólne

 • Podczas jazdy w ruchu prawostronnym opona po lewej stronie osi prowadzącej zużywa się szybciej od opony po prawej stronie.
 • W prawej przedniej oponie wyraźniej zużywa się bark zewnętrzny (nachylenie drogi i duża liczba rond).

Nasze rozwiązania:

W celu optymalizacji przebiegu i zużycia opon na przedniej osi zalecamy zamianę prawej i lewej opony miejscami przy zużyciu w 50% i obrót prawej przedniej opony na obręczy. W odpowiednim momencie należy przeprowadzić pogłębianie bieżnika. Michelin odradza montaż opon bieżnikowanych na osiach prowadzących pojazdów silnikowych.


2. Zużycie opon na OSI NAPĘDOWEJ

Zasady ogólne

 • Opony wewnętrzne układu bliźniaczego są zazwyczaj bardziej zużyte na barkach bieżnika od strony podwozia.
 • Zjawisko to jest spowodowane następującymi czynnikami: kątem pochylenia kół, rodzajem zawieszenia, stosowaniem retardera oraz warunkami użytkowania i obciążeniem.

Nasze rozwiązania:

Aby wyrównać zużycie i wykorzystać cały potencjał 4 opon z uwzględnieniem ich pogłębienia, zalecamy:

 • Zamianę miejscami opon wewnętrznych z zewnętrznymi (układ bliźniaczy)
 • Przełożenie obu opon wewnętrznych na obręczach z uwzględnieniem kierunku toczenia
 • Pogłębienie bieżnika, gdy jego głębokość sięgnie 3–4 mm

Montaż opon bieżnikowanych na osiach napędowych na pozycji tylnej.

3. Zużycie opon na OSI WLECZONEJ (naczepa 3-osiowa)

Zasady ogólne

W wyniku występowania znacznego poślizgu bocznego stopień zużycia opon na trzech osiach naczepy nie jest identyczny:

 • Opona na pierwszej osi poddana jest poślizgowi bocznemu w mniejszym stopniu niż opona trzeciej osi, tak więc szybkość zużycia mieści się pomiędzy szybkością zużycia opon osi drugiej i trzeciej.
 • Opony na drugiej osi, która nie podlega właściwie żadnym obciążeniom, bedą wykazywać niewielkie zużycie.
 • Trzecia oś jest najbardziej narażona na poślizgi boczne i przez to opony na tej osi zużywają się najszybciej.

Nasze rozwiązania:

Aby wyrównać zużycie i wykorzystać cały potenciał opon z uwzględnieniem pogłębiania i bieżnikowanie, zalecamy:

Obrót opony na obręczy:

 • Przy zużyciu w ok. 50% obrócić opony na pierwszej i trzeciej osi.
 • Przeprowadzić pogłębianie bieżnika (gdy jego głębokość spadnie do 3–4 mm):
 • Na pierwszej osi: pogłębianie możliwe w zależności od warunków użytkowania pojazdu.
 • Na drugiej osi: zalecany montaż opon pogłębianych.
 • Na trzeciej osi: niezalecany montaż opon pogłębianych.

Opony z trzeciej osi można poddać pogłębieniu i zamontować na drugiej osi.

W naczepach i przyczepach opony MICHELIN Remix mogą być montowane na wszystkich pozycjach.

C. Rotacja i obrót opon na obręczach

Rotacja opon polega na demontażu opony z jednej pozycji i zamontowaniu jej na innej pozycji w pojeździe. Obrót opony na obręczy polega na demontażu opony i jej ponownym montażu w odwrotnym kierunku.
Rotacja i obrót opon na obręczy umożliwiają przedłużenie żywotności ogumienia nawet o 20%*.

Przykład: zużycie opon na osi napędowej
Niektóre opony ciężarowe mają bieżniki kierunkowe, które zapewniają równomierne zużycie w pierwszym etapie życia opony oraz optymalizują osiągi. Jeśli w trakcie użytkowania opony w związku z jej zużyciem wymaga ona obrotu na obręczy, optymalnym rozwiązaniem jest obrócenie na obręczy wszystkich opon na tej samej osi.

rotacja opon ciężarowych na feldze

D. Opony ANTISPLASH™


Opony z deflektorem Antisplash™ należy montować tak, aby deflektor znajdował się po zewnętrznej stronie pojazdu.
Na boku opony z deflektorem Antisplash™ w rozmiarze 385/65 R 22.5 znajduje się napis „strona zewnętrzna” w kilku językach.

Opony w rozmiarze 385/65 R 22.5 i 315/70 R 22.

Ze względu na wymagania dotyczące zachowania odstępu między oponami, opon 385/65 R 22.5 i 315/70 R 22.5 z

deflektorem Antisplash™ nie wolno obracać na obręczach.

Opony w rozmiarze 385/55 R 22.5

Opony w tym rozmiarze można obracać na obręczach. Podczas przekładania należy sprawdzić, czy opona Antisplash™ nie styka się z elementami mechanicznymi pojazdu. W tym celu należy sprawdzić odstępy w kołach we wszystkich położeniach kierownicy (od pełnego skrętu w lewo do pełnego skrętu w prawo), uwzględniając zmiany geometrii pojazdu w ruchu. Wskazany kontakt z producentem pojazdu w celu uzyskania dodatkowych informacji.

E. Geometria kół i osi

Pomiar i regulacja kątów pochylenia kół i równoległości osi w pojeździe pozwala obniżyć koszty paliwa i zwiększyć trwałość opon.

Jest to korzystne z ekonomicznego i ekologicznego punktu widzenia. Przekłada się to również na poprawę bezpieczeństwa, ponieważ pojazd z właściwą geometrią kół i osi zajmuje mniej miejsca na drodze.

ZASADY BEZPIECZEŃSTWA PRZY DEMONTAŻU OPON

Demontaż koła z pojazdu

Przed odkręceniem koła z uszkodzoną obręczą lub demontażem opon w układzie bliźniaczym konieczne jest:

 • spuszczenie powietrza z opony poprzez wyjęcie wkładki zaworu
 • wykonywanie czynności demontażowych zgodnie z zaleceniami producenta pojazdu

Demontaż opony z koła zamontowanego w pojeździe

Michelin nie zaleca demontażu opon bez zdejmowania kół z pojazdu. Tę praktykę można stosować wyłącznie, gdy odkręcenie koła jest niemożliwe. Przed demontażem opony należy spuścić z niej powietrze poprzez wyjęcie wkładki zaworu.

PRZECHOWYWANIE I KONSERWACJA

A. Miejsce przechowywania opon

 • Powinno być czyste, suche i ze sprawną wentylacją, osłonięte przed bezpośrednim działaniem promieni słonecznych i złymi warunkami atmosferycznymi.
 • W pomieszczeniach, w których przechowywane są opony, nie powinny znajdować się żadne urządzenia wytwarzające ozon, takie jak lampy fluorescencyjne czy rtęciowe, urządzenia elektryczne lub inne, które mogą wytwarzać iskry lub wyładowania elektryczne.
 • Z dala od wszelkich substancji chemicznych, rozpuszczalników i produktów ropopochodnych, które mogą zmienić strukturę gumy.
 • Z dala od przedmiotów, które mogłyby przebić oponę (ostre metalowe lub drewniane przedmioty itp.).
 • Produkty gumowe powinny być przechowywane luzem, bez naprężeń, ściskania i innych odkształceń, ponieważ mogą one powodować pękanie lub trwałe odkształcenia.
 • Rotacja zapasów: aby uniknąć pogorszenia jakości przechowywanych produktów, należy zminimalizować okres ich przechowywania. W pierwszej kolejności z magazynu powinny być wydawane produkty z najwcześniejszą datą produkcji lub dostawy.

• Przechowywanie:

– W przypadku przechowywania krótkoterminowego (do 4 tygodni) opony można układać poziomo, jedna na drugiej, na drewnianych paletach, ale wysokość stosu nie powinna przekraczać 1,2 metra. Po 4 tygodniach opony należy ponownie ułożyć w stos, odwracając kolejność opon. Opony zamontowane na felgach powinny być przechowywane napompowane, w pozycji pionowej lub w jednej warstwie poziomo na regałach półkowych.

– W przypadku przechowywania długoterminowego opony powinny być przechowywane w pozycji pionowej w jednej warstwie na regałach półkowych, w odległości co najmniej 10 cm od podłogi. Aby uniknąć deformacji, raz w miesiącu należy je lekko przekręcić.

• Dętki:

– Dętki do opon powinny być lekko napompowane, posypane talkiem i umieszczone w oponach lub przechowywane bez powietrza ułożone jedna na drugiej w stosy o wysokości maks. 50 cm w przegródkach na płaskich półkach. Palety z listwami nie są odpowiednie, ponieważ mogą nierównomiernie ściskać produkty.

– Jeśli dętki są dostarczane przez producentów w kartonach lub zafoliowane, należy je przechowywać w oryginalnym opakowaniu, które chroni produkty przed zanieczyszczeniami, tlenem i działaniem światła.

• Ochraniacze:

– Ochraniacze najlepiej przechowywać w oponach wraz z dętkami. Jeśli jednak będą przechowywane oddzielnie, należy je ułożyć płasko na półkach i chronić przez zabrudzeniem, zakurzeniem, tłuszczem i wilgocią. Nie wieszać ochraniaczy, aby uniknąć ich rozciągnięcia i deformacji.


B. Przy obsłudze opon i akcesoriów operatorzy muszą:

• Przestrzegać zasad BHP.

• Stosować standardowe środki ochrony osobistej

• Korzystać ze sprzętu i narzędzi, które nie uszkodzą opon.


C. Dodatkowe informacje Michelin dotyczące przechowywania:

 • Opony przechowywane przez ponad 5 lat powinny zostać sprawdzone przez specjalistę w celu określenia ich przydatności do dalszej eksploatacji.
 • Zdecydowanie zalecamy pompowanie opon zamontowanych na kołach azotem. Powietrze do pompowania opon musi być suche. Po pompowaniu na zawór należy każdorazowo nakręcać kapturek.
 • Opony w pojazdach stojących na ziemi powinny być napompowane do ciśnienia zalecanego dla danego pojazdu.
 • Co 6 miesięcy należy kontrolować ciśnienie, korygując je w razie potrzeby. Co cztery miesiące należy obracać koła o ¼ obrotu. Raz w roku pojazdem należy wyjechać, aby uniknąć powstawania spłaszczeń na oponach.
 • Opony na pojazdach spoczywających na podporach należy napompować do połowy ciśnienia wskazanego dla pojazdu.
 • Opony zapasowe należy również napompować do połowy ciśnienia wskazanego dla pojazdu.
 • Należy opracować procedurę, która zapewni właściwe pompowanie przechowywanych opon przed rozpoczęciem ich użytkowania.
 • Przed rozpoczęciem eksploatacji opon, które były przechowywane należy dokładnie sprawdzić ich stan.

Korzystasz z nieaktualnej wersji przeglądarki.

Nie wspieramy już tej wersji przeglądarki. Oznacza to, że niektóre funkcjonalności strony mogą nie działać poprawnie.

Zaktualizuj swoją przeglądarkę do nowszej wersji lub otwórz stronę korzystając z innej przeglądarki.

Firefox 78+
Edge 18+
Chrome 72+
Safari 12+
Opera 71+