TRacteur équipé de pneus MICHELIN AXIOBIB2 dans un champ

picture-axiobib2-0221-at-work-8.full.jpg

TRacteur équipé de pneus MICHELIN AXIOBIB2 dans un champ

Montaż i demontaż opon

Montaż i demontaż opon wiąże się z pewnymi zagrożeniami, dlatego Michelin zaleca, aby montaż i demontaż opon rolniczych zlecać przeszkolonym i wykwalifikowanym specjalistom stosującym odpowiednie narzędzia i metody pracy. Zabrania się powierzania tych czynności osobom przyuczającym się do zawodu. Jeżeli montaż lub demontaż opon wymaga pracy kilku osób (np. w przypadku montażu opon wielkogabarytowych), należy dopilnować, operator wykonywał czynności w asyście co najmniej jednej osoby. Opony należy pompować sprężonym powietrzem przy użyciu sprężarki wyposażonej w skalibrowany regulator ciśnienia. Nieprzestrzeganie zasad BHP i metod pracy może skutkować nieprawidłowym montażem opony rolniczej na obręczy, a w rezultacie do gwałtownego ujścia powietrza z opony, co może grożić poważnymi obrażeniami ciała, a nawet śmiercią.

Demontaż opony z obręczy

disassemble a wheel

Edito removebead ag Help and Advice

disassemble a wheel

1. Zabrania się zdejmowania z obręczy stopek napompowanej opony.

2. PODSTAWOWA ZASADA: Spuścić powietrze z opony, wyjmując wkładkę zaworu:

 • Przed demontażem opony należy upewnić się, że nie ma w niej powietrza
 • Nie używać narzędzi, które mogłyby uszkodzić boki lub stopki opony
 • Jeśli opona posiada rowki do demontażu, stopki opony należy zdjąć, rozpoczynając od tego miejsca
 • Aby ułatwić demontaż i uniknąć uszkodzenia stopek, szczególnie w przypadku naprawy przebitej opony, w pierwszej kolejności należy przesmarować pierścień obręczy i stopki opony
 • Jeśli na obręczy widoczne są uszkodzenia, przed demontażem zespołu koła z oponą należy spuścić powietrze z opony

Przygotowanie do montażu

triptich picture of a man removing a tyre

Edito remove tyre large reference Help and Advice

triptich picture of a man removing a tyre

1. Przed przystąpieniem do montażu należy upewnić się, że obręcz, opona i dętka zostały właściwie dobrane i sprawdzić, czy:

 • opona nadaje się do danego pojazdu lub maszyny
 • średnica osadzenia obręczy odpowiada osadzeniu opony, która ma być zamontowana, np. opona 18.4 R30 i obręcz DW 16 x 30
 • opona nadaje się do montażu na danej obręczy (sprawdzić specyfikację w dokumentacji dostarczonej przez producenta)

⚠️ Uwaga – Zabrania się montażu opon 15’’na obręczach o średnicy osadzenia 15,3’’ i opon 16’’ na obręczach 16,1’’ i 15,5’’

2. Przed montażem opony, która była już użytkowana
- Sprawdzić, czy elementy obręczy są czyste i w dobrym stanie (bez uszkodzeń)
- Wszelkie zabrudzenia usunąć szczotką drucianą. Zabrania się montażu opony na obręczy uszkodzonej, zdeformowanej, spękanej lub spawanej...

3. Jeśli opona była już użytkowana, trzeba dokładnie sprawdzić, czy opona nie jest uszkodzona. Opony noszące ślady zużycia lub posiadające nienaprawialne uszkodzenia należy przekazać do utylizacji.

4. Przy montażu opon dętkowych zawsze używać nowych dętek pasujących do rozmiaru opony (oznaczenia na dętkach wskazują zgodne rozmiary opon).

⚠️ Nie montować dętki na obręczy uszkodzonej, naprawianej lub niepasującej do dętki.

Przy każdej wymianie opony bezdętkowej należy zamontować nowy zawór.

5. Używać narzędzi w dobrym stanie, bez ostrych krawędzi i odpowiednich do demontażu i montażu opon (odbijacze stopek, łyżki, maszyny...). Przy szerokich lub dużych oponach zalecamy użycie odbijacza do stopek lub montażownicy (z wspomaganiem mechanicznym), która ułatwi założenie drugiej stopki na obręcz bez narażania opony na uszkodzenie. Przed montażem należy nasmarować obręcz i stopki cieńką warstwą pastą do montażu opon, jak pokazano na rysunku. Po zewnętrznej stronie stopek pasta powinna sięgać 5 cm powyżej kołnierza obręczy. Należy używać wyłącznie produktów przeznaczonych do tego celu, które nie spowodują uszkodzenia opony (nie używać produktów ropopochodnych, silikonu bądź środków zapobiegających zamarzaniu).

Montaż opony na kole w pozycji pionowej

two men fitting a tire

Edito fit tyre vertical Help and Advice

two men fitting a tire

fitting 7

1. Ustawić koło zaworem lub otworem na zawor na pozycji godziny 6.00.

2. Jeśli na boku opony znajduje się symbol zaworu, oponę należy ustawić tak, aby symbol znajdował się otworze na zawór obręczy lub zaworze.

3. Nałożyć oponę na obręcz, tak aby pierwsza stopka opony przylegała do kołnierza obręczy. Oponę obracać zawsze w kierunku wskazanym strzałką na oponie (jeśli jest obecna).

4. Odpowiednią łyżką przekładać stopkę przez obręcz co ok. 10 cm:

 • Przełożyć pierwszą stopkę przez kołnierz obręczy.
 • Po przełożeniu pierwszej stopki umieścić w oponie lekko napompowaną dętkę (w oponach dętkowych), zamocować zawór, lekko nakręcając nakrętkę.
 • Przełożyć drugą stopkę przez kołnierz obręczy.
 • Zakończyć przekładanie stopki przy zaworze.

5. Centrowanie opony, osadzanie stopek

 • Obniżyć koło na podnośniku, aby zoptymalizować jej wycentrowanie.
 • Wyciągnąć zawór.
 • Wstępnie podpompować oponę, aby właściwie osadzić stopki na obręczy.
 • Sprawdzić, czy dętka nie została przyszczypnięta przez stopki, napompować oponę do 2,5 bara, aby zapewnić prawidłowe osadzenie stopek.


Pompowanie opony i osadzanie stopek

Picto ag help advice schema fitting en Help and Advice


⚠️ WAŻNE: Aby uniknąć ryzyka odniesienia obrażeń w przypadku wystrzału opony lub nagłego ujścia powietrza, nie stawać w polu rażenia (rys. 1, 2 i 3). Dla zachowania bezpieczeństwa, opony należy pompować za pomocą sprawnego pistoletu do pompowania podłączonego do zaworu wężem o długości co najmniej 3 metrów. Podłączenie do zaworu należy zabezpieczyć klipsem mocującym, a wartość ciśnienia ustalać przy użyciu skalibrowanego ciśnieniomierza. Zabrania się blokowania spustu pistoletu.

Bezpieczeństwo:

Należy stosować następujące środki bezpieczeństwa:

Rozwiązanie wspomagające montaż opony (klatka bezpieczeństwa)
Okulary ochronne
Obuwie ochronne
Ochronniki słuchu. Jeżeli klatka lub pałąk bezpieczeństwa nie są dostępne, operator powinien zachować bezpieczną odległość od opony i obręczy.

Środki ostrożności:

Przede wszystkim należy sprawdzić:
Osadzając stopki, należy zwrócić szczególną uwagę na ich prawidłowe ułożenie i wyśrodkowanie w stosunku do kołnierzy obręczy. Następnie napompować oponę do ciśnienia 2,5 bara (36 psi). NIE WOLNO PRZEKRACZAĆ TEJ WARTOŚCI. Aby osadzić stopki na obręczy, należy napompować oponę do ciśnienia 2,5 bara. NIE PRZEKRACZAĆ TEJ WARTOŚCI.
Jeśli stopki nie są prawidłowo ułożone, należy spuścić powietrze, ponownie przesmarować wskazane obszary i napompować do ciśnienia 2,5 bara (36 psi). Jeżeli stopki nie będą prawidłowo osadzone, powtórzyć całą procedurę do ich właściwego ułożenia na obręczy.

picto fitting 10 help and advice

Po prawidłowym wykonaniu wszystkich wcześniejszych czynności:

Umieścić wkładkę zaworu w zaworze

Ręcznie dokręcić nakrętkę zaworu

Napompować oponę do ustalonego ciśnienia roboczego odpowiadającemu danemu obciążeniu podanemu w dokumentacji technicznej producenta lub do ciśnienia zalecanego przy przechowywaniu opon zamontowanych na obręczach.

Po napompowaniu lub sprawdzeniu ciśnienia należy nakręcić katurek zaworu, który gwarantuje jego szczelność i utrzymanie w czystości.

Michelin nie zaleca montażu opony na obręczy leżącej na ziemii w pozycji poziomej z uwagi na brak możliwości sprawdzenia, czy dolna stopka została poprawnie osadzona. Jeżeli jednak możliwy jest tylko montaż w poziomie, należy zastosować następujące, dodatkowe środki ostrożności:

Na początkowym etapie nie przekraczać maksymalnej wartości ciśnienia 0,7 bara (10 psi) (dla uzyskania szczelności)

Postawić koło pionowo, umieścić je w klatce bezpieczeństwa lub oprzeć górną częścią o stabilną ścianę. Zabrania się opierania kola o drzwi lub lekkie ścianki działowe.

Postępować zgodnie z instrukcją montażu opony w pionie (rys. 1, 2 i 3)

Uwaga: Opony radialne przeznaczone do użytkowania z niskim ciśnieniem należy montować na obręczach wysokiej jakości.

Czynności wstępne

W celu zminimalizowania ryzyka uszkodzenia opon przez systemy mocowania, na czas transportu drogowego, kolejowego bądź drogą morską pojazdów i maszyn rolniczych na kołach z ogumieniem zalecamy napompowanie opon do ciśnienia 1,8 bara (26 psi).

Przed rozpoczęciem użytkowania maszych lub pojazdów należy napompować opony do właściwego ciśnienia w zależności od obciążenia opon i warunków użytkowania.

Montaż i demontaż opon rolniczych

How fitting and removing an agricultural tire?

Korzystasz z nieaktualnej wersji przeglądarki.

Nie wspieramy już tej wersji przeglądarki. Oznacza to, że niektóre funkcjonalności strony mogą nie działać poprawnie.

Zaktualizuj swoją przeglądarkę do nowszej wersji lub otwórz stronę korzystając z innej przeglądarki.

Firefox 78+
Edge 18+
Chrome 72+
Safari 12+
Opera 71+