tire stock

Background em tyre storage Help and Advice

tire stock

Bezpieczne przechowywanie opon

Zalecenia

Opony rolnicze powinny być przechowywane w suchym pomieszczeniu ze sprawną wentylacją, o umiarkowanej temperaturze, osłoniętym przed bezpośrednim oddziaływaniem promieni słonecznych

Opony należy przechowywać z dala od:

  1. źródeł ozonu (silników elektrycznych, transformatorów, sprzętu spawalniczego itp.)
  2. wszelkich substancji chemicznych, rozpuszczalników i produktów ropopochodnych, które mogłyby zmienić strukturę gumy
  3. przedmiotów, które mogłyby uszkodzić gumę (ostrych lub ostro zakończonych przedmiotów metalowych itp.)
  4. otwartego ognia i rozgrzanych przedmiotów

Opony rolnicze i dętki należy przechowywać w taki sposób, aby uniknąć wszelkich uszkodzeń spowodowanych naprężeniem lub ściskaniem. Opony zamontowane na obręczach nalezy napompować i ułożyć w stosy. Z opon zamontowanych na pojazdach należy usunąć jak najwięcej płynu, którym były napełnione w celu dociążenia i napompować je do o 0,5 bara (7 psi) wyższego od nominalnego ciśnienia robczego.

warning symbol1

Ważne informacje

  • Nie pozostawiać opon nieosłoniętych lub zamontowanych na kołach zdjętych z pojazdu bezpośrednio na ziemi przez dłuższy czas. Pracując przy oponach, należy nosić rękawice ochronne.
  • Przed przystąpieniem do jakichkolwiek prac przy oponach należy zawsze zdjąć je z obręczy. Zabrania się podgrzewania, spawania bądź lutowania obręczy lub koła z zamontowaną oponą.
  • Prawidłowe ciśnienie powietrza w oponach rolniczych należy każdorazowo sprawdzać w tabeli ciśnień Michelin. Użytkowanie opon z zaniżonym ciśnieniem prowadzi do deformacji karkasu, a w rezultacie do skrócenia żywotności opony.
  • Zawyżone ciśnienie w oponie zmniejsza jej powierzchnię kontaktu z podłożem i przyczepność, i zwiększa jej podatność na uszkodzenia od uderzeń i przecięcia.
  • Jeżeli obciążenie opony jest niższe od wartości podanej w tabelach ciśnień/obciążenia, opony nie należy pompować do ciśnienia niższego niż minimalne ciśnienie podane w karcie produktowej opony.

Korzystasz z nieaktualnej wersji przeglądarki.

Nie wspieramy już tej wersji przeglądarki. Oznacza to, że niektóre funkcjonalności strony mogą nie działać poprawnie.

Zaktualizuj swoją przeglądarkę do nowszej wersji lub otwórz stronę korzystając z innej przeglądarki.

Firefox 78+
Edge 18+
Chrome 72+
Safari 12+
Opera 71+