tire stock

Background em tyre storage Help and Advice

tire stock

Przechowywanie opon przemysłowych

Zasady prawidłowego przechowywania opon przemysłowych

Opony są wykonane z gumy i podlegają wpływom warunków przechowywania i użytkowania.

Przechowywanie nie będzie mieć negatywnego wpływu na żywotność opon, jeśli będą one przechowywane w pomieszczeniu, w określonych warunkach i w ograniczonym czasie. Opony należy przechowywać:

 • W suchym pomieszczeniu ze sprawną wentylacją, o umiarkowanej temperaturze, osłoniętym przed bezpośrednim oddziaływaniem promieni słonecznych, wilgocią i złymi warunkami atmosferycznymi.
 • Z dala od wszelkich substancji chemicznych, rozpuszczalników oraz produktów ropopochodnych, które mogłyby zmienić strukturę gumy.
 • Z dala od przedmiotów mogących przebić gumę (ostre metalowe lub drewniane zakończenia itp.).
 • Z dala od otwartego ognia, rozżarzonych elementów, przedmiotów powodujących iskrzenie czy wyładowania elektryczne (transformatory, silniki elektryczne, sprzęt spawalniczy itp.) oraz urządzeń wytwarzających ozon (lampy fluorescencyjne, rtęciowe itp.).

Wskazówki dotyczące obsługi opon

Niewłaściwe obchodzenie się ze zdemontowaną oponą może spowodować uszkodzenie uniemożliwiające jej dalsze użytkowanie. Aby wyeliminować ryzyko uszkodzenia stopki i związanych z tym problemów, należy stosować się do poniższych zaleceń:

 1. Opony podnosić na haku dźwigu inaczej niż za stopkę.
 2. Stosować płaskie taśmy do podnoszenia opon (wykluczone są linki stalowe i łańcuchy).
 3. Przy podnoszeniu wózkiem widłowym opony podnosić pod bieżnikiem zamiast pod stopkami.

Bez względu na okoliczności osoby pracujące przy oponach i akcesoriach muszą:

 • Nosić odzież ochronną.
 • Stosować się do zasad bezpieczeństwa obowiązujących w firmie.
 • Korzystać z materiałów, sprzętu i narzędzi przeznaczonych do danej czynności.
 • Stosować sprzęt i narzędzia bezpieczne dla gumy.

Akcesoria należy przechowywać w oryginalnych opakowaniach, na podłożu uniemożliwiającym przecięcie, rozdarcie lub przebicie gumy.

Korzystasz z nieaktualnej wersji przeglądarki.

Nie wspieramy już tej wersji przeglądarki. Oznacza to, że niektóre funkcjonalności strony mogą nie działać poprawnie.

Zaktualizuj swoją przeglądarkę do nowszej wersji lub otwórz stronę korzystając z innej przeglądarki.

Firefox 78+
Edge 18+
Chrome 72+
Safari 12+
Opera 71+