Vérification de la pression d'un pneu

Background verification pression Help and Advice

Vérification de la pression d'un pneu

Odpowiednie ciśnienie w oponach do maszyn do robót ziemnych

Ciśnienie w oponach trzeba regularnie uzupełniać, ponieważ uchodzenie powietrza z opony jest procesem naturalnym. Przeprowadzając regularne kontrole można wykryć nadmierne spadki ciśnienia w oponach. Należy zawsze sprawdzać wszystkie opony na pojeździe.

Jazda z zaniżonym ciśnieniem powoduje przegrzewanie się opony, co może prowadzić do uszkodzenia jej wewnętrznych elementów. Tego typu uszkodzenia są nieodwracalne i mogą spowodować nagłe ujście powietrza. Skutki jazdy na oponie o zbyt niskim ciśnieniu mogą być niewidoczne, a ujawnić się dopiero po uzupełnieniu ciśnienia i dalszej eksploatacji. Zawyżone ciśnienie może z kolei prowadzić do przedwczesnego i nieregularnego zużycia ogumienia, a w konsekwencji zmniejszyć odporność opon na uderzenia prowadzące do uszkodzeń bieżnika, rozerwania karkasu itp.

Zalecane jest sprawdzanie ciśnienia na zimnych oponach. Wartość ciśnienia mierzonego w oponach rozgrzanych jazdą może być nieprawidłowa. Wynik pomiaru ciśnienia na ciepłej oponie należy skorygować zgodnie z zaleceniami producenta (lub skonsultować się z przedstawicielem techniczno-handlowym Michelin).

Z uwagi na wzrost ciśnienia powietrza w oponach wraz ze wzrostem ich temperatury nie wolno pompować ciepłych opon.

Ciśnienie w oponach w montażu bliźniaczym musi być takie samo.

Napompowanie azotem nie zwalnia z konieczności regularnego sprawdzania ciśnienia w oponach.

Regulując ciśnienie w oponie należy zawsze stosować się do zaleceń producenta opon lub pojazdu.

Ciśnienie robocze określa wyłącznie przedstawiciel Michelin lub specjalista po uwzględnieniu sposobu użytkowania opony (typ maszyny, rodzaj podłoża, długość cyklu roboczego, przewożone materiały, ładunki itp.).

tyre-pressure

PRESSURE ADVISOR

Narzędzie „Pressure Advisor” pomaga w doborze odpowiedniego ciśnienia do dowolnej maszyny.

Korzystasz z nieaktualnej wersji przeglądarki.

Nie wspieramy już tej wersji przeglądarki. Oznacza to, że niektóre funkcjonalności strony mogą nie działać poprawnie.

Zaktualizuj swoją przeglądarkę do nowszej wersji lub otwórz stronę korzystając z innej przeglądarki.

Firefox 78+
Edge 18+
Chrome 72+
Safari 12+
Opera 71+